';

Τα αιθέρια έλαια είναι υψηλής συμπυκνώσεως πτητικά αρωματικά μίγματα ουσιών, οι οποίες  ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες οργανικών ενώσεων.  Αρωματικές ουσίες, παραγόμενες με ποικίλους τρόπους από φυτικές πρώτες ύλες, μαζί με τις συνοδευτικές  μη αρωματικές ουσίες, διαμορφώνουν τα φυσικά αρωματικά προϊόντα.

Κάθε αιθέριο έλαιο είναι ένας ευαίσθητος και σύνθετος συνδυασμός πολλών συστατικών (οργανικών ενώσεων), τα οποία του προσδίδουν τη μοναδικότητά του. Τα αιθέρια έλαια σχηματίζονται εντός των αρωματικών φυτών, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των φαρμακευτικών φυτών, χρησιμοποιούμενων για τη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα από αμνημονεύτων χρόνων. Πρόκειται για υγρά, ευρισκόμενα υπό τη μορφή σταγονιδίων σε ειδικά θυλάκια εντός του φυτού. Οι αρωματικές ουσίες εντοπίζονται σε συγκεκριμένα όργανα ή σε ολόκληρο το φυτό, ενώ η σύνθεση και η ποσότητά τους επίσης ποικίλει. Σε εξάρτηση από τη θέση και την ποιότητα του αιθέριου ελαίου, ως πρώτες ύλες για φυσικά αρωματικά προϊόντα χρησιμοποιούνται είτε ολόκληρα φυτά, είτε ξεχωριστά μέρη τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρωματικές ουσίες μπορεί να ευρίσκονται σε όλο το φυτό, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο  ξεχωριστά όργανά του, εντός των οποίων οι αρωματικές ουσίες έχουν την μεγαλύτερη περιεκτικότητα ή την καλύτερη ποιότητα. Κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου του έτους ή σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, η ποσότητα του αιθέριου ελαίου στα φυτά αυξάνεται κι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για τη συγκομιδή της πρώτης ύλης. Λόγω της γεύσης, του αρώματος, των βιολογικών τους ιδιοτήτων, της  καλλυντικής τους δράσης και των θεραπευτικών τους δυνατοτήτων, τα αιθέρια έλαια έχουν μεγάλο φάσμα  εφαρμογών. Είναι γνωστά περίπου 2.500 είδη ποικιλιών αρωματικών φυτών, από τα οποία παράγονται  αιθέρια έλαια. Επί του παρόντος, για εμπορικούς σκοπούς παράγονται περίπου 200 αιθέρια έλαια, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στην αρωματοποιία, στις βιομηχανίες καλλυντικών, τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και  σε ορισμένους τεχνικούς κλάδους.

sign2-white