';

Μια από τις προτεραιότητες της εταιρίας ALPHA LAVENDER είναι η αποτελεσματική χρήση των ενεργειακών πόρων και η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. Ο κύκλος παραγωγής είναι χωρίς οποιαδήποτε απόβλητα, τα δε οργανικά υπόλοιπα της φυτικής ύλης τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία, επεξεργάζονται περαιτέρω σε προϊόντα οικολογικά καθαρής ενέργειας. Τα pellets  με άρωμα λεβάντας είναι βιολογικό, φιλικό καύσιμο, κατάλληλο για αυτοματοποιημένη διαδικασία καύσης. Παράγονται με ξήρανση και συμπίεση των επεξεργασμένων υλών, μετά από την διαδικασία απόσταξης για την εξαγωγή αιθέριου ελαίου, λεβάντας, σε ειδική πρέσα, υπό πίεση και σε υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή με την διαδικασία της σύμπηξης. Οι φυσικές κόλλες, χάρη στις οποίες διαμορφώνονται τα pellets, είναι οι φυτικές  ίνες, οι οποίες στη φύση περιέχονται στους μίσχους της λεβάντας. Οι ίνες αυτές μαλακώνουν σε θερμοκρασία άνω των 100oC και επιτρέπουν στη φυτική ύλη να αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα. Η υψηλή θερμική αξία καύσης του παραγόμενου οργανικού υλικού οφείλονται στα υπόλοιπα ποσοτήτων αιθέριου ελαίου, το οποίο απομένει στο ήδη επεξεργασμένο φυτικό υλικό.. Η υψηλή θερμιδική αξία καθώς και ο υψηλός αριθμός καύσης του παραγόμενου οργανικού υλικού οφείλονται στα υπόλοιπα ποσοτήτων αιθέριου ελαίου, το οποίο περιέχεται το επεξεργασμένο φυτικό υλικό

sign2-white