';

Η ελεγχόμενη δομή των καλλιεργούμενων ποικιλιών είναι ένας από τους παράγοντες για την λήψη αιθέριων ελαίων υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία καλλιεργεί στα κτήματα της φυτάρια ποιότητας και πολλαπλασιαστικό υλικό από τις καλύτερες ποικιλίες Lavandula angustifolia Mill (vera). Το ιδιόκτητο φυτώριο της Alpha Lavender είναι το μεγαλύτερο στη χώρα.

Η Alpha Lavender σας προσφέρει υψηλής ποιότητας φυτά, γυμνόριζα ήδη πλήρως αναπτυγμένα και έτοιμα για άμεση παραγωγή  από επιλεγμένες ποικιλίες Lavandula angustifolia που καλλιεργούνται με την μέγιστη φροντίδα  στα  φυτώρια  μας. Οι ποικιλίες που παράγουμε είναι αποκλειστικά και μόνο ποικιλίες από έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε κάμφορα  γεγονός που της καθιστά κατάλληλες και περιζήτητες στην αγορά του εξωτερικού. Το  πολλαπλασιαστικό υλικό δημιουργούνται μέσω  αγενούς πολλαπλασιασμού της Lavandula angustifolia σε ανοιχτά σπορεία.

sign2-white