';

Η εταιρεία μας Alpha Lavender, αναλαμβάνει την φύτευση λεβάντας με πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται στα φυτώρια μας κατόπιν παραγγελίας. Διαθέτουμε σύγχρονα μηχανήματα  καθώς  και εργατικό προσωπικό αποτελούμενο από έμπειρους ειδικούς για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, έτσι ώστε να  επιτυγχάνουμε  την βέλτιστη απόδοση και αποτέλεσμα στην διαδικασία φύτευση.

sign2-white