';

Η φροντίδα των φυτειών λεβάντας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου περιλαμβάνει καλλιεργητικές εργασίες στο διάδρομο υπηρεσίας και μεταξύ των σειρών. Η μείωση του εργατικού δυναμικού με την μηχανοποίηση της διαδικασίας είναι ένας από τους παράγοντες για την επίτευξη πιο ανταγωνιστικής παραγωγής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται καλλιεργητής με  σταθερά εξαρτήματα, ο οποίος συνεργάζεται με όλα τα μοντέλα ελκυστήρων.

sign2-white