';
Η ποιότητα των αιθέριων ελαίων καθορίζεται από  μια σειρά παράγοντες, οι οποίοι ασκούν την επίδρασή τους κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας του φυτού, από τον χρόνο και τον τρόπο συλλογής της πρώτης ύλης, τη μέθοδο παρασκευής, τους τρόπους αποθήκευσης, καθώς και από τον έλεγχο ο οποίος ασκείται επί των προϊόντων των αιθέριων ελαίων.

– Η ελεγχόμενη βελτιστοποίηση της δομής των καλλιεργούμενων ποικιλιών είναι ένας από τους παράγοντες για την λήψη αιθέριων ελαίων υψηλής ποιότητας.

–  Τα αρωματικά φυτά για την παραγωγή αιθέριων ελαίων πρέπει να καλλιεργούνται με τήρηση των υψηλότερων απαιτήσεων της αγροβιολογικής επιστήμης. Ιδιαίτερο βάρος και προτίμηση πρέπει να δίδεται στις βιολογικές μεθόδους, διότι στην περίπτωση αυτή το αιθέριο έλαιο δεν περιέχει ανεπιθύμητες ουσίες.

– Η συλλογή της πρώτης ύλης πρέπει να γίνεται με αυστηρή τήρηση των προς τούτο οδηγιών και συστάσεων, όσον αφορά στον χρόνο συλλογής, την εποχή, τα τμήματα του ημερονυκτίου κλπ..

– Οι πρώτες ύλες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα για επεξεργασία.

– Η ποιότητα των αιθέριων ελαίων εξαρτάται κατά πολύ και από την μέθοδο παραγωγής τους. Οι φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι εγγυώνται την παραγωγή αιθέριων ελαίων υψηλής ποιότητας.

– Στο εμπόριο χρησιμοποιούνται τυποποιημένες παρτίδες, οι οποίες παρασκευάζονται με ανάμιξη ελαίων λεβάντας που έχουν παραχθεί σε διαφορετικές περιοχές, σε εξάρτηση από τους οργανοληπτικούς και φυσικοχημικούς τους δείκτες. Στην παγκόσμια αγορά των αιθέριων ελαίων έχουν υιοθετηθεί τρεις βασικοί τύποι ελαίου λεβάντας σε εξάρτηση από την περιεκτικότητα του σε εστέρες:

         

          ‘Ελαιο Barem, το οποίο περιέχει περίπου 50% εστέρες και θεωρείται το υψηλότερης ποιότητας έλαιο,  έλαιο με περιεκτικότητα σε εστέρες 38-42% (Mont Blanc και Mont Ventoux), με υποτύπους με περιεκτικότητα σε εστέρες 38-40%  και 40-42% και έλαιο με περιεκτικότητα σε εστέρες κάτω του 38%, το οποίο χρησιμοποιείται πιο συχνά για ιατρικούς σκοπούς. Το παραγόμενο από την Alpha Lavender  αιθέριο έλαιο λεβάντας ανήκει στον πρώτο τύπο ελαίου, Barem.

          Το άρωμα του ελαίου λεβάντας εξαρτάται όχι μόνο από την περιεκτικότητά του σε εστέρες, αλλά και από την αναλογία των συστατικών του. Ποιοτικά είναι τα έλαια εκείνα, τα οποία περιέχουν μέχρι 10% καρβονυλικές ενώσεις και αναλογία συνόλου εστέρων προς οξικό λιναλυλεστέρα  ≥4,5. Τα παραγόμενα από την Alpha Lavender  αιθέρια έλαια έχουν αξιολογηθεί με την υψηλότερη βαθμολογία αρώματος σε σχέση με την αναλογία  λιναλοόλης προς οξικό λιναλυλεστέρα 0,7-0,8:1. Σε ορισμένες χώρες (Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία) παράγονται σημαντικές ποσότητες  αιθέρια έλαια  από τις ποικιλίες λεβάντα η σταχυώδης και λεβάντα – υβρίδιο (λαβαντίνη).  Το φυτό λεβάντα – υβρίδιο αποτελεί υβρίδιο μεταξύ των φυτών  λεβάντα (Lavandula angustifolia) και λεβάντα η σταχυώδης (Lavandula spica). Το αιθέριο έλαιο λαβαντίνης έχει “τραχύ» άρωμα λεβάντας  και ισχυρή νότα καμφοράς. Χρησιμοποιείται ως φθηνό υποκατάστατο του αιθέριου ελαίου λεβάντας για τεχνικές εφαρμογές, για τον αρωματισμό τεχνικών προϊόντων και για την παραγωγή χαμηλού κόστους αρωμάτων. Η χαμηλή αρωματική ποιότητα αυτού του ελαίου  οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα καμφοράς, κινεόλης, και βορνεόλης.

sign2-white
FEAT4
Η εταιρεία Alpha Lavender είναι μέλλος της I FEAT (Διεθνής ομοσπονδία παραγωγών και εμπόρων αιθερίων ελαίων). Αυτή η ιδιότητα του μέλους είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιβολή της εταιρίας μας ως αξιόπιστου προμηθευτή αρίστης ποιότητας αιθεριου ελαίου λεβάντας σε όλο τον κόσμο.