';
ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ

Το γενναιόδωρο μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας, καθώς και τα εύφορα εδάφη της προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία αρωματικών φυτών με μοναδικές ιδιότητες.  Το γεωγραφικό εύρος  της παραγωγής, το οποίο καλύπτει το πεδίο από την παραμεσόγειο Θεσσαλονίκη μέχρι τις ορεινές περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στην εταιρεία μας, να επωφεληθεί από τις ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Ο συνδυασμός  των ιδανικών εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών και της ορεινής καθαρής φύσης δημιουργεί συνθήκες παρόμοιες με το φυσικό περιβάλλον αυτής της καλλιέργειας. Η περιοχή είναι αποδεδειγμένα οικολογικά καθαρή, δεδομένου ότι σε ακτίνα 50 χλμ. δεν υπάρχει καμία βιομηχανική μονάδα. Χωρίς να στηριζόμαστε μόνο σ’ αυτόν το ευνοϊκό παράγοντα, εφαρμόζουμε με επιμέλεια καλές γεωργικές πρακτικές για την καλλιέργεια των καλύτερων ειδών λεβάντας από εγχώριες ποικιλίες υψηλής απόδοσης,  χωρίς φυτοφάρμακα και περιττά χημικά πρόσθετα.

          Για πιο αποτελεσματική καλλιέργεια και για την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων και υψηλότερης ποιότητας των αιθέριων ελαίων, η εταιρεία επενδύει συνεχώς στον πιο σύγχρονο  γεωργικό εξοπλισμό,   εξειδικευμένο στην καλλιέργεια και την επεξεργασία:  καλλιεργητές, εξοπλισμός για εφαρμογή λιπασμάτων, μηχανήματα συγκομιδής, μηχανήματα φύτευσης, ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και συνεχής εξέλιξη της κατάρτισης του προσωπικού. Ο βασικός στόχος είναι όλες οι φυτείες να καλλιεργούνται οργανικά.

Στις γεωργικές δραστηριότητες μας για την δημιουργία, συντήρηση και καλλιέργεια των ποικιλιών αρωματικών φυτών, οι δράσεις μας είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη των ακολούθων:

  • Διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, ούτως ώστε η βιολογική του δραστηριότητα να θρέφει τα αρωματικά φυτά.
  • Αποχή από ενέργειες οι οποίες οδηγούν σε μόλυνση του εδάφους και του περιβάλλοντος.
  • Αποχή από τη χρήση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και ιονιζόμενων ουσιών.
  • Δίκαιη και έντιμη σχέση με τους εργαζόμενους στις καλλιέργειες.
sign2-white