';

Το εγκαταστημένο δίπλα στις  δημιουργούμενες συστοιχίες αποστακτήριο, εγγυάται τη διατήρηση των πολύτιμων ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τα καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά.

          Οι συσσωρευμένες τεχνολογικές γνώσεις μέχρι και τις πιο μικρές λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με την μακροχρόνια  παράδοση στην παραγωγή αιθέριων ελαίων βρίσκουν πεδίο εφαρμογής και βελτιστοποιούνται χάρη στους αυτοματισμούς με τους οποίους είναι εξοπλισμένο το αποστακτήριο της εταιρείας. Η σύγχρονη μονάδα είναι  με πλήρως αυτοματοποιημένη τεχνολογική διαδικασία, η οποία παρακολουθείται με αυστηρή ακρίβεια από υψηλής ειδίκευσης τεχνολογικό προσωπικό.

          Ανάλογα με τον τύπο της προς επεξεργασία πρώτης  ύλης, ο εγκατεστημένος τεχνολογικός εξοπλισμός της εταιρείας παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής αιθέριων ελαίων και αρωματικών υδάτων με τη χρήση απόσταξης με νερό, απόσταξης με ατμό και απόσταξης με νερό και ατμό.

          Τα παραγόμενα φυσικά αρωματικά προϊόντα είναι με εγγυημένη και σταθερή ποιότητα, η οποία πληροί τις διεθνείς απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Μία από τις προτεραιότητες της παραγωγικής μας δραστηριότητας είναι η αποτελεσματική χρήση των ενεργειακών πόρων και η προστασία της καθαριότητας του περιβάλλοντος. Η αυτοματοποίηση της τεχνολογικής διαδικασίας παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης, με σκοπό  τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο κύκλος παραγωγής είναι εντελώς χωρίς απόβλητα – οι επεξεργασμένες φυτικές πρώτες ύλες ξηραίνονται και ακολούθως χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

          Η εγκατεστημένη ισχύς για επεξεργασία των πρώτων υλών είναι με υψηλή παραγωγική ικανότητα, ικανοποιώντας τις ανάγκες τόσο της εταιρείας, όσο και των συνεργαζόμενων με αυτή παραγωγών.

sign2-white