';

Το αιθέριο έλαιο λεβάντας είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο έλαιο στον κόσμο. Παρασκευάζεται με απόσταξη με υδρατμούς του υπέργειου τμήματος του φυτού Lavandula angustifolia = L. officinalis = L. vera, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Lamiaceae.

Το αιθέριο έλαιο λεβάντας είναι  εύρευστο, διαυγές υγρό, με χρώμα ανοικτό κίτρινο έως κίτρινο του κεχριμπαριού, με το χαρακτηριστικό άρωμα των ανθέων. Αποτελείται από ιδιαίτερα συμπυκνωμένα πτητικά αρωματικά μίγματα και βιοενεργές ουσίες ομοιάζουσες με ορμόνες, βιταμίνες, αντιβιοτικά και αντισηπτικά. Ο πλέον πολύτιμος εστέρας και το κύριο συστατικό του είναι ο οξικός λιναλυλεστέρας, ο οποίος σε εξάρτηση από τις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες κυμαίνεται από 30% έως 60%. Η περιεκτικότητα σε έναν άλλο σημαντικό εστέρα – την λιναλοόλη κυμαίνεται από 28%  έως 46%. Βασικός υδρογονάνθρακας  στο αιθέριο έλαιο λεβάντας είναι το λιμονένιο (5-7%). Τα λοιπά συστατικά του αιθέριου ελαίου είναι σε μικρότερες ποσότητες, αλλά είναι εξίσου σημαντικά για την τελική του ποιότητα.

sign2-white