';
Η παραγωγη τελικου προιοντος υψηλων προδιαγραφων αποτελει τον κυριο στοχο της Alpha Lavender.

Η Αποστολή μας

Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουμε επιλέξει προσεκτικά και ελέγχουμε σχολαστικά όλα τα στοιχεία και τους παράγοντες που σχετίζονται με την παραγωγή υψηλής ποιότητας αιθέριων ελαίων.

Η ιδεολογία της εταιρείας  είναι προσανατολισμένη στη στήριξη του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και στην ενθάρρυνσή του για την προαγωγή της ανάπτυξης. Όντας εγκατεστημένη σε μία από τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ελλάδας, η εταιρεία έχει αναδείξει σε κοινωνική της δέσμευση τη δημιουργία ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο να συμβάλλει στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η άρτια κατάρτιση του προσωπικού. Αυτό καθορίζει και την ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία στηρίζεται τόσο στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής, όσο και στην προσωπική υπευθυνότητά των υπαλλήλων, την προσωπική τους δέσμευση, ευσυνειδησία και συνέπεια.

Σημαντικός στόχος της εταιρείας είναι να συνενώσει τις προσπάθειες πολλών μικρότερων αγροτών και παραγωγών για τον έλεγχο και την τυποποίηση της παραγωγής και της απόσταξης, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Η Alpha Lavender στοχεύει στην προώθηση της παραγωγής λεβάντας στη χώρα και στην επιβολή αναγνώρισης και σεβασμού προς την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Η εταιρεία φιλοδοξεί να καθιερώσει το ελληνικό αιθέριο έλαιο λεβάντας στις διεθνείς αγορές και εργάζεται εντατικά  προς την κατεύθυνση αυτή, εκσυγχρονίζοντας διαρκώς την παραγωγή της και πιστοποιώντας την σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προδιαγραφές.

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής αποτελεί μέρος της πολιτικής της εταιρίας. Στόχος είναι η αύξηση  της γκάμας των προϊόντων, για πιο ποιοτική ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και των απαιτήσεων της αγοράς.

Alpha Lavender
sign2-white